انتظار-شهره

خسته ام از انتظار **** سر اومد صبر و قرار **** من و به حال خودم **** تو برو تنها بذار

اگر این یک هوسه **** دیگه انتظار بسه **** غم آرزوی من **** فرار از این قفسه

دیگه حتی نمی خوام **** به کنار تو باشم **** می رم بی خیال تو **** انتظار نمی کشم

********************

دیگه نوبت تو اِ **** بمونی در انتظار **** دو تا پا قرض می کنم **** می ذارم پا به فرار

بشین چشم به را ه من **** می رم دنبال خوشی **** تا تو باشی که دیگه **** بی خیال من نشی

 

/ 0 نظر / 21 بازدید