نیما رئیسی در میوه ی ممنوعه

بذار هیشکی کنار ما نباشه

ما که چیزی از آدما نمی خوایم

همین قدر که به هم دیگه رسیدیم

دیگه هیچی از این دنیا نمی خوایم

 

کسی با هم نمی خواد ما رو اما

حالا ما با همیم تنهای تنها

چقدر دلگیر شادی توی غربت

ولی آسونتر از دوری ما

 

کسی با هم نمی خواد ما رو اما

حالا ما با همیم تنهای تنها

چقدر دلگیر شادی توی غربت

ولی آسونتر از دوری ما

/ 0 نظر / 27 بازدید