صداقت

 

قلبها دریچه نفوذند و صادقانه نفوذ کردن پایدارترین مهمانی است

***********

یادی نکردی از من ، رسم رفاقت این نیست

اشکی برام نریختی ، عشق وصداقت این نیست

**********

من دوست دارم عاشقتم ، اینجوری آزارم نده

/ 0 نظر / 14 بازدید