تیتراژ سریال پریدخت

سریال پریدخت

دل به غم سپرده ام ، در عبور از سالها         زخمی از زمانه ها ، خسته از خیالها

چون حکایتی مگو ، رفته ام  زیادها               برگ بی درختمو ، در مسیر آبها

نه صدایی ، نه سکوتی ، نه درنگی ، نه نگاهی

نه تو را مانده امیدی ، نه مرا مانده پناهی

 

نیشها و نوشها شنیده ام ، بس روا و ناروا شنیده ام

هر چه داغرا دل سپرده ام ، هر چه درد را به جان خریده ام

در مسیر بادها

نیشها و نوشها شنیده ام ، بس روا و ناروا شنیده ام

هر چه داغرا دل سپرده ام ، هر چه درد را به جان خریده ام

در عبور سالها

نه صدایی ، نه سکوتی ، نه درنگی ، نه نگاهی

نه تو را مانده امیدی ، نه مرا مانده پناهی

/ 1 نظر / 3 بازدید
پريسا

خیلی قشنگه دستت درد نکنه