خداحافظ - پویا

pouya.jpg

وقتی نباشی انگار که هستم و گویا که نیستم
روزی که رفتی من با تمام وجودم گریستم

خدا حافظی کردی یک جوری که انگار دیگه بر نمی گردی
اشکات شده بود سیل یک جوری که انگار سرپا همه دردی
سرپا همه دردی ........ دیگه برنمی گردی
بار غم رو شونه بردمش تا خونه
جای خالیت و دیدم اشکها شد روونه
بجز عطر خیالت نبود از تو نشونه
می دونم که پس از تو دلم تنها می مونه

دلم تنها می مونه

ولی احساس من صادق ترینه
می گه که او هنوزم بهترینه
بهترینـه
دیگه دلواپسی نقشی نداره
آخه اونم خودش عاشقترینه

عاشقترینه
آره دلواپسی نقشی نداره
آخه اونم خودش عاشقترینه

عاشقترینه
بار غم رو شونه بردمش تا خونه
جای خالیت و دیدم اشکها شد روونه
بجز عطر خیالت نبود از تو نشونه
می دونم که پس از تو دلم تنها می مونه

دلم تنها می مونه

/ 0 نظر / 8 بازدید