تنهای بی سنگ صبور

افشین - دارم میرم
نویسنده : تنهای بی سنگ صبور - ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱
 
 

دارم میرم نگو نرو ، هوا هوای رفتنه
هرچی بوده تموم ش
ده ، چاره ی ما گذشتنه
دارم میرم تا سرنوشت ، ما رو به بازی نگیره
خوب می دونم این عاش
قی ، از یاد هر دومون میره
از یاد هر دومون میره
دارم میرم نگو نرو ، وقت خداحافظیه
قصه ی عاشقی نخون
، تو رو خدا گریه نکن
غصه ی رفتن و نخور ، بهتره که تموم کنیم
 تو هم دل و ازم ببر ، تو هم دل و ازم ببر

***********

یادم میاد روزی رو ک
ه ، ما دو تا دلداده بودیم
اما حالا می خندم و
، میگم چقدر ساده بودیم
یادم میاد روزی رو که ، پر می کشیدیم واسه هم
اما حالا نشسته جاش ، یه عالمه غصه و غم
  یه عالمه
غصه و غم
دارم میرم نگو نرو ، هوا هوای رفتنه
هرچی بوده تموم شده ، چاره ی ما گذشتنه
دارم میرم تا سرنوشت
، ما رو به بازی نگیره
خوب می دونم این عاشقی ، از یاد هر دومون میره
از یاد هر دومون میره

***********

شاید دیگه نبینمت ، شاید نگاه آخره
چشمای بی گناه تو ،
آتیش به جونم می زنه
 سادگی ، اشتباه ما ، گناه ما  دلبستنه
جدایی سرنوشت تو ، تنهایی تقدیر منه
تنهایی تقدیر منه
دارم میرم نگو نرو
، هوا هوای رفتنه
هرچی بوده تموم شده ، چاره ی ما گذشتنه
دارم میرم تا سرنوشت ، ما رو به بازی نگیره
خوب می دونم این عاشقی ، از یاد هر دومون میره
از یاد هر دومون میره

***********

 
comment نظرات ()